Delatnost

Proizvodnja

 • Proizvodnja potpunih i dopunskih krmnih smeša (koncetrata)
 • Proizvodnja vitaminsko mineralnih dodataka (premiksa)
 • Mrvljena stočna hrana za piliće i koke nosilje
 • Briketirana stočna hrana za ćuriće, piliće, kuniće, golubove, jagnjad i koke nosilje

Usluge

 • Uslužno pakovanje komponenti
 • Uslužna meljava
 • Uslužno pakovanje komponenti u mala pakovanja 1kg, 2kg, 5kg, 10kg
 • U krugu od 80 km kupcima naših proizvoda obezbeđujemo besplatan prevoz
 

 Trgovina

 • Nabavka komponenti za stočnu hranu
 • Veleprodaja komponenti za stočnu hranu
 • Maloprodaja komponenti za stočnu hranu